Innostusta, osaamista ja yhteiskehittämistä

Innostus näkyi kaikkien kasvoilla ensimmäisissä kohtaamisissa yrityskumppaneiden kanssa. Me VTT:läiset olemme myös päässeet keskenämme hyvään vauhtiin ja luoneet monitaitoisen talon sisällä uusia tuttavuuksia. Pöydän ympärillä alkaa nopeasti pöhistä, kun esimerkiksi lisätyn todellisuuden, säteilymallinnuksen ja riskianalyysin tutkijat laitetaan esittelemään omia ylpeyden aiheitaan. Odottelen mielenkiinnolla ensimmäisiä demoja, jotka tulevat syntymään nopeasti olemassa olevia palikoita uudella tavalla yhdistellen.

Miten kaikki oikein alkoi

Vaikka katse on nyt vahvasti tulevaisuudessa, kertaan vielä lyhyesti miten tähän vaiheeseen on päästy. Teimme noin kaksi vuotta töitä haudutellaksemme ja jalostaaksemme ensimmäisen työpajan tuloksista tutkimussuunnitelman ja syventääksemme yritysten sitoutumista innovoimaan yhdessä VTT:n kanssa. Business Finland teki osaltaan valmistelun mahdolliseksi puolen vuoden co-creation-rahoituksella. VTT satsasi myös itse tämän meille tärkeän hankkeen saamiseksi käyntiin. Niin ikään olemme kiitollisia niille 25 firmalle, joiden kanssa alkuvaiheessa ideoitiin. Tiettyä sinnikkyyttä toki kysyttiin yhteisen tutkimusagendan muodostamisessa, sillä dECOmm-jäsenyritysten lähtökohdat olivat keskenään melkoisen erilaisia.

Iso markkinapotentiaali

Investoimamme aika on lopulta hyvin kohtuullinen, nimittäin eteenpäin katsoen tämän projektin aikajänne on paljon pidempi. Aiheena on ydinvoimaloiden purkaminen, josta on syntynyt Eurooppaan nopeasti kasvava markkina, kun mm. Ruotsi ja Saksa ovat päättäneet ydinvoiman alasajosta. Purkamisessa on liiketoimintamahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, myös sellaisille, jotka eivät ole mukana ydinvoiman rakentamisessa tai käytössä. Haaste on se, että projektit ovat isoja (satojen miljoonien luokkaa) ja kaipaavat uudenlaista osaamista. Vastaus puolestaan ratkaisujen kehittäminen ja toimittaminen yhdessä. Palkintona onnistuneesta kehitystyöstä avautuu erikoistuneillekin tekijöille mahdollisuus kotiuttaa isoja osaprojekteja. Ja projektit voivat kestää vuosikymmeniä.

Digitaalisia ratkaisuja

Suomalaisille yrityksille sopivat erityisesti digitaaliset suunnittelu-, mittaus- ja analyysipalvelut. Kokoamamme tutkimusprojekti kattaa keskeisiä teknologioita informaatiomalleista, virtuaalisesta ja lisätystä todellisuudesta, tekoälystä ja massadatasta säteilyn mallintamiseen sekä luvitukseen. Osana tutkimushanketta tehdään case-tutkimusta alan liiketoimintaympäristön kehittymisestä ja alalle sopivista liiketoimintamalleista. VTT tukee ja yritykset sparraavat toisiaan olemassa olevien tuotteidensa, palveluidensa ja teknologioidensa suuntaamisessa ydinlaitosten käytöstäpoistoon. Ja onhan meillä ajankohtainen oma case – VTT:n vanhan tutkimusreaktorin purku – joka tarjoaa ensi käden kokemusta pienessä mittakaavassa.

Innovaatioekosysteemi

Tutkimushankkeella rakennetaan pohjaa suomalaisten yritysten innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemille (lue täältä lisää VTT:n toiminnasta ekosysteemeissä tapahtuvan yhteistyön ruokkimiseksi). Innovaatioekosysteemin toiminnan pääpaino on tutkimuksessa, joka luo pohjaa innovaatioille, mutta rinnalla tietoa vaihdetaan aktiivisesti sekä täysin avoimen keskustelun tasolla että luottamuksellisesti silloin, kun kehitetään konkreettisia tuotteita tai palveluita yritysten kesken.

Osana ekosysteemin toimintaa VTT järjestää avoimia seminaareja, jäsenille suunnattuja liiketoimintapäiviä sekä valittujen aihealueiden ympärille muodostettavia luottamuksellisia “pyöreän pöydän keskusteluja”.

VTT ja innovaatioekosysteemit

Miksi me VTT:llä teemme tällaista? VTT:n kannalta oikeille alueille muodostuvat innovaatioekosysteemit ovat tärkeitä, koska ne vievät eteenpäin laajasti ko. alueen innovaatiotoimintaa ja luovat laajaa vaikuttavuutta, hyötyjä niin asiakkaillemme kuin yhteiskunnalle. Meille on luontevaa toteuttaa tehtäväämme olemalla rakentamassa ja johtamassa tällaisia innovaatioekosysteemeitä.

Mitä hyötyä

Yrityksille jäsenyysdiili on mielestäni niin hyvä, että melkein pitäisi epäillä voiko se olla totta. Yritys pääsee keskelle uusien ratkaisujen ja palveluiden innovointia. Samalla se saa käyttöönsä kaikki tutkimushankkeen tulokset. Tutkimushankkeeseemme osallistuvien yritysten joukossa on useita keskeisiä toimijoita, jolla on kyky yhdistää verkoston tarjoamia palveluja asiakkaiden tarpeita vastaaviksi kokonaisuuksiksi. Yritysten sijoittamaa rahoitusta vastaan Business Finlandin ja VTT:n panostukset ovat moninkertaiset, joten projekti on laajuudeltaan todella vaikuttava.

Minulla on mukava kutina siitä, että dECOmm-projektissa syntyy hienoja ja merkittäviä tuloksia. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja tule kahville! Mukaan pääsee vieläkin.

Markus Airila

Erikoistutkija