Finnish summary

Ydinvoimalaitosten purkaminen tarjoaa suuret ja nopeasti kasvavat markkinat Euroopassa suomalaisille yrityksille ja verkostoille. Kansainvälinen kilpailu on kovaa, joten menestymiseen tarvitaan yhteistyötä ja uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämistä yhdessä.

dECOmm on tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on luoda yhdessä sekä taitoja että toimintatapoja, joiden avulla suomalaiset yritykset ja liiketoimintaverkostot voivat saada uusia tuotteita ja palveluita nopeammin ydinvoimalaitosten purkumarkkinoille. VTT:n vetämän tutkimushankkeen kanssa samanaikaisesti kolmessa yrityshankkeessa luodaan ratkaisuja seuraavilla teema-alueilla: rakennusten tietomallit, virtuaali- ja lisätty todellisuus, säteilyn leviämismallinnus, inhimilliset tekijät, luvitus, innovaatioekosysteemit ja ekosysteeminen liiketoiminta.

dECOmm co-innovation projekti koostuu tutkimushankkeesta ja kolmesta yritysprojektista, jotka saavat tukea Business Finlandilta.

 

Lehdistötiedote 19.2.2020

VTT kehittää yrityskumppaneiden kanssa ydinvoimaloiden purkamisesta bisnestä